Samlarsyndrom - Symtom o kriterier

Symtom

Samlarsyndrom (även kallat patologiskt samlande, eng.: hoarding disorder) är besläktat med men skilt från tvångssyndrom och blev en egen diagnos i DSM-5. Tillståndet innebär ihållande svårigheter att göra sig av med saker, bland annat på grund av känslomässigt obehag och ett upplevt behov av att behålla sakerna. Vanligtvis ansamlas en mängd olika typer av saker, varav vissa är objektivt värdefulla medan andra kan sakna värde för en utomstående. (1)

Diagnosen kan ställas då samlandet lett till att hemmet blivit stökigt och belamrat med saker till den grad att det medför allvarligt lidande eller funktionsinskränkning för den drabbade.(2) Belamringen kan exempelvis hindra den/de boende från att laga mat i köket eller använda badrummet. Diagnosen kan också ställas i de fall där belamring inte föreligger om detta förklaras av att någon annan rensat ut i den drabbades hem (t.ex. en närstående eller socialtjänsten). Det är vanligt att familjemedlemmar möjliggör, deltar eller hjälper till med problembeteendena. (3)

Bland merparten av personer med samlarsyndrom förekommer också extrem anskaffning av saker, till exempel genom att söka upp gratis saker, köpa eller stjäla. (4) (5) Sjukdomsinsikten kan variera men många patienter rapporteras ha låg sjukdomsinsikt, vilket kan medföra att de inte söker vård annat än på uppmaning av andra. (6) Många patienter beskriver också skam och stigmatisering till följd av sina svårigheter.

En del personer kan beskrivas ”samla på djur” (eng.: animal hoarding). Detta tillstånd innebär att man har ett stort antal djur som inte tas hand om på ett acceptabelt sätt. Det är ännu inte känt om detta tillstånd kan sägas vara en form av samlarsyndrom, bland annat eftersom det är mycket ovanligt även bland personer med samlarsyndrom. (7) (8)

Samlarsyndrom utmärks av svårigheter att slänga eller på annat sätt göra sig av med saker, eftersom detta är förknippat med ett obehag. Patienterna upplever ett behov av att behålla saker oavsett värde eller faktiskt behov. Ett ytterligare kriterium är att levnadsutrymmen belamras.

Kriterier

Symtomen har stor negativ inverkan på det dagliga livet och medför stort lidande. I vissa fall, särskilt när insikten är bristfällig, är det inte säkert att individen rapporterar lidande varför funktionsnedsättningen då kanske endast är tydlig för personer i patientens omgivning.

I de fall diagnos föreligger kan denna specificeras ytterligare:

  • Närvaro av extrem anskaffning
  • Grad av insikt

ICD-10 Länk till annan webbplats.: F42.8, Annat specificerat tvångssyndrom (specificera samlarsyndrom)

DSM-5: Samlarsyndrom (2)

Publicerad: 2017/01/02 Senast uppdaterad: