Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Samlarsyndrom - Sjukskrivning

Effekterna av sjukskrivning för samlarsyndrom har inte studerats. På grund av den höga förekomsten av samsjukliga psykiatriska tillstånd bör sjukskrivning för någon av dessa beaktas.

Publicerad: 2017/01/02 Senast uppdaterad: