Samlarsyndrom - Samsjuklighet

Ungefär hälften av personer med samlarsyndrom har andra samsjukliga psykiatriska tillstånd, varav depression, ångestsyndrom och uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (ADHD) är de vanligaste. (22) (26) Överdrivet samlande indikeras också förekomma oftare hos personer med tvångssyndrom (27) (28), Prader-Willis syndrom (25) och autismspektrumtillstånd. (29) (30)

Publicerad: 2017/01/02 Senast uppdaterad: