Samlarsyndrom - Riskfaktorer

Orsakerna till samlarsyndrom är inte kända men flertalet tvillingstudier (14)-(16) visar tydligt att både genetiska och miljömässiga faktorer är inblandade i uppkomsten. Inga specifika gener har identifierats. Personer med samlarsyndrom rapporterar i hög utsträckning förekomst av traumatiska livshändelser (10) (17) men orsakssambandet mellan sådana händelser och samlarsyndrom har inte belagts.

Publicerad: 2017/01/02 Senast uppdaterad: