Samlarsyndrom - Riskbedömning

Samlarsyndrom kan i många fall leda till allvarliga risker för den eller de som bor i det drabbade hemmet, för andra kringboende och för anhöriga. (33) I bedömningsinstrumentet SIHD (pdf) , 566.9 kB. finns en checklista för möjliga risker som kan uppstå vid belamring. Om risker i hemmet identifieras kan samarbete med andra aktörer som socialtjänst, bostadsbolag eller brandförsvar initieras under förutsättning att detta sker i enighet med rådande lagstiftning.

Publicerad: 2017/01/02 Senast uppdaterad: