Samlarsyndrom - Om dokumentet

Författare: Volen Ivanov, leg. psykolog, doktorand, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Granskat av: Sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm samt remissinstanserna enligt projektplan.

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2017/01/02 Senast uppdaterad: