Samlarsyndrom - Kvalitetsindikatorer

  • Genomförs klinikerbedömning med SIHD (pdf) , 566.9 kB. och självskattning med SI-R (pdf) , 156.4 kB. (CSI vid behandling av barn) och CIR (pdf) , 828.2 kB. före och efter behandling, samt också vid uppföljningar?
  • Genomförs en bedömning av risker i hemmet utifrån checklistan i SIHD (pdf) , 566.9 kB.?
  • Görs psykoedukativa insatser riktade till patienten och dennes närstående?
  • Erbjuds patienten behandling med KBT mot samlarsyndrom?
Publicerad: 2012/12/03 Senast uppdaterad: