Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Samlarsyndrom - Kvalitetsindikatorer

  • Genomförs klinikerbedömning med SIHD (pdf) och självskattning med SI-R (pdf) (CSI vid behandling av barn) och CIR (pdf) före och efter behandling, samt också vid uppföljningar?
  • Genomförs en bedömning av risker i hemmet utifrån checklistan i SIHD (pdf)?
  • Görs psykoedukativa insatser riktade till patienten och dennes närstående?
  • Erbjuds patienten behandling med KBT mot samlarsyndrom?
Publicerad: 2012/12/03 Senast uppdaterad: