Samlarsyndrom - Komplikationer

Sannolikt är den vanligaste komplikationen att få patienter med samlarsyndrom söka behandling för sina svårigheter. Ofta är det anhöriga, socialtjänst eller bostadsbolag som uppmärksammar problematiken. Bland dem som får behandling kan insikten variera och komplicera behandlingen och även bland dem som genomgår en fullständig behandling har merparten kvarstående symtom efteråt.

I vissa hem förekommer extrema hygieniska missförhållanden. Dessa kan utgöras av rutten mat eller avföring och medföra risker för både dem som bor i det drabbade hemmet samt för personal som besöker hemmet. I de flesta fallen är dock sådana missförhållanden en konsekvens av andra tillstånd än samlarsyndrom, så som demens. (23)

Publicerad: 2017/01/02 Senast uppdaterad: