Samlarsyndrom - Juridik

Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Länk till annan webbplats. är sällan eller aldrig tillämplig vid samlarsyndrom om inte t.ex. samsjuklighet med hög suicidrisk föreligger.

Publicerad: 2017/01/02 Senast uppdaterad: