Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Samlarsyndrom - Juridik

Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)länk till annan webbplats är sällan eller aldrig tillämplig vid samlarsyndrom om inte t.ex. samsjuklighet med hög suicidrisk föreligger.

Publicerad: 2017/01/02 Senast uppdaterad: