Riktlinjer för vård av döva, dövblinda och barndomshörselskadade - Om dokumentet

Författare: Annétte Aspered, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, auktoriserad socionom, Psykiatriska mottagningen för döva, dövblinda och hörselskadade, Älvsjö.
Åsa Kolobova, leg. arbetsterapeut, leg. audionom, Psykiatriska mottagningen för döva, dövblinda och hörselskadade, Älvsjö.

Granskat av: Sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Sockholm samt remissinstanserna enligt projektplan.

Publicerad: 2015/08/03 Senast uppdaterad: