Riktlinjer för vård av döva, dövblinda och barndomshörselskadade - Kontaktuppgifter

Psykiatriska mottagningen för döva, dövblinda och hörselskadade

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-123 389 70

Texttelefon: 08-123 389 80

Bildtelefon: alvsjo.dovpsyk@sip.nu

Fax: 08-123 497 65

E-post: psyksv.dova@sll.se

Psykiatriska mottagningen för döva, dövblinda och barndomshörselskadade personer erbjuder högspecialiserad psykiatri och hälsovård. Mottagningen ligger i Älvsjö och är en del av Psykiatri Sydväst, Region Stockholm. Uppdraget är länsövergripande, utomlänspatienter tas emot via specialistremiss. Vi tar även emot egenanmälningar och remisser. Det finns fyra liknande mottagningar i Sverige, som ligger förutom i Stockholm i Örebro, Lund och Göteborg.

Mottagningen erbjuder
Mottagningen erbjuder farmakologisk och psykologisk behandling, samtalsbehandlingar utifrån KBT eller andra inriktningar, traumabehandling bland annat genom EMDR (psykoterapeutisk metod), Stressreduktion genom Mindfulness, Breath Walk (meditativ promenad) samt socialträning i grupp och rehabiliterande insatser. Vi erbjuder även anhörigstöd och arbetar konsultativt mot andra enheter. Vi tar emot samtliga psykiatriska diagnoser.

På mottagningen arbetar en psykiater, två psykologer, fyra kuratorer, två sjuksköterskor, två arbetsterapeuter, två receptionister/sekreterare och en enhetschef. Personalen är teckenspråkskunnig eller använder tolk.

Om du vill göra en tolkbeställning kontakta Tolkcentralen Länk till annan webbplats. via telefon, e-post, texttelefon, bildtelefon, fax eller via Tolkportalen. I Tolkportalen kan du göra beställningar för tolktillfällen som ligger fem vardagar framåt i tiden eller mer. Du kan även ringa på 08-123 359 50 och beställa tolk.

Kontakta tolkcentralen och uppge

  • Ditt namn och telefonnummer
  • Datum och tid när tolkuppdraget skall börja och sluta
  • Plats och adress
  • Särskilda önskemål

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer, som är folkbokförda i Stockholms län.

Tolkcentralens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen § 3b. Tolkcentralen ansvarar även för telefon- och akuttolkning (t.ex. sjukvård, socialtjänst, polis).

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri.
Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom:

  • Hälso- och sjukvård
  • Arbetsrelaterade uppdrag
  • Begravningar, dop och bröllop
  • Fritid

Viss tolkning som inte är vardagstolkning förmedlas i mån av tid av Tolkcentralen, t.ex. myndighetskontakter, tolkning inom socialtjänsten, polis och domstolsförhandlingar. Sådana tolkuppdrag betalas av respektive myndighet.

I kommunikation med patienterna används teckenspråk, taktilt teckenspråk, tal och skrivtolk. För nyanlända invandrare med dövhet kan assisterande tolk anordnas. Vid tolkbeställning till dövblinda kan viss ledsagning ingå i uppdraget (till eller från taxi eller allmänna kommunikationer).

Patienter som använder hörapparater och cochlea implantat behöver ofta tillgång till andra hjälpmedel som hörselslinga, texttelefoni, bildtelefoni och ljussignaler.

Tolkning via text- och bildtelefon kan anordnas via texttelefoni Länk till annan webbplats..

Klicka på organisationerna nedan för information om kontaktuppgifterna

Publicerad: 2015/08/03 Senast uppdaterad: