Riktlinjer för vård av döva, dövblinda och barndomshörselskadade - Epidemiologi och etiologi

360 miljoner människor – cirka tio procent av jordens befolkning – är påverkade av någon sorts hörselskada.

Antalet barndomsdöva i Sverige beräknas vara kring 8 000 upp till 10 000.

Antalet vuxendöva i Sverige beräknas vara cirka 4 000.

Antalet hörselskadade i Sverige är cirka 1,4 miljoner Länk till annan webbplats.. Av dessa är cirka 1 342 400 över 16 år. Antalet hörselskadade i Stockholms län är cirka 209 000 personer.

Antalet personer som opereras i Sverige för att få ett cochlea implantat ökar varje år. Mer information om CI och vilka patientgrupper som kan förväntas få en bättre hörsel efter operationen finns här Länk till annan webbplats..

Publicerad: 2015/08/03 Senast uppdaterad: