Riktlinjer för vård av döva, dövblinda och barndomshörselskadade - Dövkultur

Kulturen är en referensram mot vilken erfarenheter tolkas och kommuniceras. Ofta ser vi som vårdpersonal dövhet som endast ett medicinskt tillstånd. Det finns två olika perspektiv på dövhet och dessa är inte förenliga med varandra.

Dövhet som förlust av hörsel kan betraktas som ett medicinskt tillstånd som kräver hjälpmedel, samt som ett kulturellt perspektiv där dövhet definieras utifrån hur den döva personen upplever och tolkar världen på ett specifikt sätt som skiljer sig från hörande individer.

Dr. Paddy Ladd Länk till annan webbplats. som själv är döv, har skrivit en doktorsavhandling där han gör en jämförelse med kolonisering, där majoritetskulturen "tvingar på" värderingar, attityder, lagar och normer på minoritetskulturen (18).

Publicerad: 2015/08/03 Senast uppdaterad: