Stäng

Regionala vårdprogram - Riktlinjer för vård av döva, dövblinda och barndomshörselskadade

Dessa riktlinjer är skrivna för att förmedla kunskap om hur den psykiatriska vården kan möta patienter med dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning. Riktlinjerna har utarbetats på uppdrag av Psykiatrirådet.

Publicerad: 2015/08/03 Senast uppdaterad: