Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD - Sjukskrivning

Vid PTSD förekommer stora individuella skillnader i arbetsförmåga (35). Funktionsförmågan kan vara helt eller partiellt nedsatt under perioder (t ex i samband med exponeringsbehandling), vilket kan leda till nedsättning av arbetsförmågan. Vid ställningstagande till sjukskrivning ska hänsyn tas till den sammanlagda symtombilden inklusive samsjuklighet, funktionsförmåga samt aktivitetsbegränsning.

Ibland kan arbete vara ett stöd i rehabiliteringen, eventuellt med anpassade arbetsuppgifter. I vissa fall kan en partiell sjukskrivning, eller förebyggande sjukpenning för anställda, vara en förutsättning för att kunna genomföra traumafokuserad KBT-behandling.

Bedömning av funktionsförmåga och aktivitetsbegränsning kan med fördel göras av en arbetsterapeut (35).

Socialstyrelsen rekommenderar att sjukskrivning bör undvikas vid:

  • Lindrig eller inte fullt utvecklad PTSD
  • När arbete innebär ett socialt stöd

Partiell eller hel sjukskrivning:

  • Vid lindrig till medelsvår PTSD kan patienten sjukskrivas partiellt eller på heltid upp till 3 månader

Längre sjukskrivningsperiod:

  • Vid medelsvår till svår PTSD med psykisk eller somatisk samsjuklighet kräver ofta längre sjukskrivning partiellt eller heltid upp till 1 år

  • Barn och ungdomar med PTSD behöver hög närvaro och stöd av en omsorgsperson, vid behov kan VAB-intyg utfärdas.
Publicerad: 2019/05/20 Senast uppdaterad: 2019/05/20