Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD - Riskfaktorer

Det finns ingen tillförlitlig metod för att förutsäga vem som kommer att drabbas av PTSD efter en traumatisk händelse. Några riskfaktorer som kan öka risken för att utveckla PTSD har dock indentifierats (25-31):

 • Annan, tidigare eller pågående psykisk ohälsa, inklusive substansbrukssyndrom
 • Art och grad av trauma
 • Brist på upplevt socialt stöd före och/eller efter trauma
 • Familjehistoria av psykisk sjukdom
 • Genetisk sårbarhet
 • Grad av katastroftolkningar av traumat i efterhand
 • Grad av upplevt hot om livet vid trauma
 • Hög nivå av känslor/dissociation vid tidpunkt för traumat
 • Låg socioekonomisk status
 • Nedsatt intellektuell funktionsförmåga
 • Tidigare stressreaktioner
 • Tidigare dissociation
 • Tillhöra en minoritetsgrupp och/eller att vara flykting
 • Tidigare upplevda trauma
 • Tidigare upplevd tortyr
 • Undvikande av att vara i kontakt med stimuli som påminner om den traumatiska händelsen

Enligt nedan (32-34):

 • Att befinna sig på flykt
 • Familjens totala psykosociala belastning
 • Funktionsnedsättning eller psykiska problem sedan tidigare
 • Omsorgssvikt
 • Om den som utsatt barnet/ungdomen för den potentiellt traumatiska händelsen är en närstående
Publicerad: 2019/05/20 Senast uppdaterad: 2019/05/20