Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD - Om dokumentet

Författare:Anna Björkdahl, vårdsak Psykiatri, Psykiatri Södra Stockholm. Anna Persson, leg. psykolog, Beroendecentrum Stockholm, doktorand, Karolinska Institutet. Frida Johansson Metso, psykolog Transkulturellt Centrum. Gita Rajan, allmänläkare, medicinskt ansvarig och verksamhetschef Klinik & Forskning. Wonsa Hanna Weyler Müller, leg. psykolog. BUP Traumaenhet. Irina Manouilenko, med. dr, överläkare, Affektiv mottagning och Mottagning för unga vuxna, Globen, Psykiatri Södra Stockholm. Maria Bragesjö, leg. psykolog, Karolinska Universitetssjukhuset, doktorand, Karolinska Institutet. Peter Renblad, överläkare, Traumaprogrammet Psykiatri Sydväst (PSV). Poa Samuelberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist. BUP Traumaenhet. Shebel Younan, överläkare, Psykiatrienheten Södertälje. Sofia Ödman, fysioterapeut. Brageé rehab. Sofia Åhlqvist, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, forskare, Barn- och vuxenpsykiatri AB. Sofie Bäärnhielm, docent i psykiatri, överläkare, chef Transkulturellt centrum, Norra Stockholms psykiatri. Tanya Harnell, leg. psykolog, WeMind Psykiatri. Thora Magnusdottir, leg. psykolog, BUP Traumaenhet. Åsa Magnusson, överläkare, Beroendecentrum Stockholm, med. dr, Karolinska Institutet.

Granskat av: Sakkunniga i Regionalt programområdet Psykisk hälsa, Region Stockholm

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2019/05/20 Senast uppdaterad: 2019/05/20