Paniksyndrom - Vård och remiss

De flesta patienter med paniksyndrom ska i första hand behandlas i primärvård. Primärvårdens uppgift är att identifiera och diagnostisera tillståndet och ge behandling med KBT och/eller läkemedel. Vid otillräcklig effekt av behandling, svårare fall med hög grad av samsjuklighet och låg funktionsnivå bör remittering till psykiatrisk mottagning övervägas.

Inledning

Paniksyndrom kännetecknas av återkommande, oväntade panikattacker med en kvarstående rädsla för att få ytterligare attacker och en oro för följderna av attackerna (t ex mista kontrollen, få en hjärtattack eller ”bli tokig”). Rädslan leder till beteendeförändringar som för individen kan vara mycket handikappande med stor risk för att utveckla ytterligare följdproblem som exempelvis depression, andra ångestsyndrom och beroende.

Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/02/01