Paniksyndrom - Riskfaktorer

Orsaker/Förklaringsmodeller

 • Hereditet - det finns en ökad risk för att drabbas av paniksyndrom om någon av ens föräldrar lider av ångest-, depressions- eller bipolärt syndrom.
 • Andningssvårigheter, såsom astma, antingen nuvarande, tidigare eller hos någon i familjen är en riskfaktor för att utveckla paniksyndrom.
 • Enligt neurokemiska förklaringsmodeller finns en obalans i hjärnans larmsystem med ökad noradrenerg stimulering av limbiska system.
 • Traumatiska upplevelser och långvarig separation under barndom och uppväxt ökar risken att utveckla ett ångestsyndrom.
 • De flesta drabbade kan identifiera ökad stress (interpersonella stressorer och stressorer kopplade till det fysiska välmåendet) månaden innan den första panikattacken.
 • Rökning är en riskfaktor för panikattacker och paniksyndrom.
 • Kognitiv teori framhåller feltolkning, så kallad katastrofiering, av kroppsliga symtom och mentala bilder.
 • Klassisk betingning till objekt/plats/situation där individen hade sin första panikattack (2).

 • Temperament (hämmad/blyg, barnet reagerar med rädsla/oro snarare än nyfikenhet i nya situationer)
 • Kontrollerande, överbeskyddande eller kritisk attityd hos föräldrar
 • Modellinlärning, dvs nära anhöriga visar stark rädsla och undvikande av ångestladdade situationer, vilket påverkar barnet som kopierar beteendet
 • Mobbning
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/02/01