Paniksyndrom - Om dokumentet

Författare:Johan Skånberg, specialist i psykiatri, överläkare, Affektiva och ångestprogrammet, Psykiatri Sydväst, Mia Asplund, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Ångestenheten, Psykiatri Nordväst, Peter Renblad, specialist i psykiatri, överläkare Psykiatricentrum Södertälje, Sarah Vigerland, leg. psykolog, med. dr, BUP Stockholm, Maria Silverberg Mörse, specialist i Barn- och ungdomspsykiatri, överläkare, BUP Stockholm

Granskat av: Sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/02/01