Paniksyndrom - Komplikationer

  • Social isolering, nedsatt arbetsförmåga
  • Depression med ökad risk för suicid
  • Alkohol/drogmissbruk
  • Sekundär sjukdomsångest
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/02/01