Paniksyndrom - Epidemiologi

  • 12-månaders prevalensen för paniksyndrom är 2–3 procent.
  • Kvinnor löper dubbelt så stor risk som män att insjukna.
  • En enstaka panikattack inträffar hos närmare en tredjedel av befolkningen, utan att det leder till ytterligare konsekvenser.
  • Upp till en fjärdedel av de patienter som söker läkare för oklara bröstsmärtor och hjärtklappning har paniksyndrom (2).

  • Prevalens varierar mellan studier men har uppskattats till 0,3–0,4 procent bland barn och 1–2,3 procent bland ungdomar (6,7,8).
  • Paniksyndrom är en ovanlig diagnos hos barn och ungdomar. Däremot är panikattacker ett vanligt symtom vid samtliga ångeststörningar och inte ovanligt bland tonåringar.
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/02/01