Paniksyndrom - Differentialdiagnos

Somatiska

Psykiatriska

 • Social fobi – panikattacker förekommer som en följd av exponering för sociala situationer.
 • Specifik fobi – panikattacker förekommer som en följd av exponering för det fobiska objektet.
 • PTSD – panikattacker förekommer som en följd av exponering för minnen eller situationer som påminner om den traumatiska händelsen.
 • Generaliserat ångestsyndrom – panikattacker förekommer i samband med oro vid generaliserat ångestsyndrom. Oron handlar då inte om rädslan för att få en panikattack.
 • Depression – det är vanligt med panikattacker som en del av en allmänt förhöjd ångestnivå vid depression. Om panikattackerna inte är förknippade med rädsla för konsekvenserna av attacken eller rädsla för att få fler panikattacker bör diagnosen paniksyndrom inte ställas.
 • Alkohol och drogmissbruk – diagnosen paniksyndrom ska inte ställas om panikattackerna bedöms vara en direkt fysiologisk följd av intaget av en substans. Om attackerna däremot fortsätter långt efter intaget av substansen ska diagnosen paniksyndrom övervägas. Det bör observeras att substansbruk ibland förekommer som en form av självmedicinering vid paniksyndrom. I dessa fall bör diagnosen paniksyndrom kompletteras med en diagnos för det aktuella substansbruket.

Differentialdiagnostiska överväganden vid agorafobi

 • Specifik fobi -–rädslan och undvikandet är kopplat till ett specifikt objekt, som t ex undvikande av hissar vid hissfobi.
 • Social fobi – rädslan och undvikandet handlar uteslutande om en rädsla för att bli kritiskt granskad i olika sociala situationer.
 • Akut stressyndrom och PTSD – ångest och undvikandet av de situationer som påminner personen om den traumatiska händelsen.
 • Depression – undvikande av att lämna hemmet kan förekomma vid depression, men handlar då om brist på energi, lågt självförtroende och oförmåga att känna lust och tillfredsställelse.

Utöver det som nämnts för vuxna bör även separationsångest övervägas.

Separationsångest - oron och panikattackerna är kopplade till rädsla för:

 • att vara skild ifrån anknytningspersoner
 • att vara hemifrån/vara ensam
 • att anknytningspersoner ska råka ut för en olycka
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/02/01