Omvårdnad vid beroende av narkotika och doping - Om dokumentet

Författare: Eva Barredal, specialistsjuksköterska i psykiatri, Norra Stockholms Psykiatri, Joachim Eckerström, specialistsjuksköterska i psykiatri/vårdutvecklare, Norra Stockholms Psykiatri, Lena Forsroos, projektledare omvårdnadsprogram/Psykiatristöd, utbildningsledare NSP, vårdprogramkoordinator, specialistsjuksköterska i psykiatri, Norra Stockholm psykiatri, Magdalena Lönning, sektionschef, specialistsjuksköterska i psykiatri, Praktikertjänst Psykiatri, Järvapsykiatrin.

Granskat av: Sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Publicerad: 2017/01/02 Senast uppdaterad: