Lindrig intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna - Vårdnivå och remiss

Utredning av misstänkt intellektuell funktionsnedsättning eller teoretisk svagbegåvning hos vuxna sker inom psykiatrin.

För ansvarsfördelning gällande utredning av barn och ungdomar se dokument på BUP:s hemsida; " Utredning och behandling av barn med misstänkt ADHD, autismspektrum och intellektuell funktionsnedsättning i Stockholms län Länk till annan webbplats."

Patienter med lindrig intellektuell funktionsnedsättning behöver liksom andra en ansvarig läkare inom primärvården, och ingår i första linjens uppdrag att behandla lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Psykiatrisk bedömning och behandling för patienter med kognitiva och kommunikativa svårigheter kan vara utmanande och metoder behöver ofta anpassas. Tröskeln till specialistpsykiatrin bör därför vara låg så diagnostisering och behandling av lindrig psykisk ohälsa sker där i stället för i primärvården.

Patienter med intellektuell funktionsnedsättning kan få råd och stöd från Habilitering & Hälsa i syfte att underlätta fungerande i vardagen och öka delaktigheten i samhällslivet.

Publicerad: 2011/10/17 Senast uppdaterad: 2019/11/28