Lindrig intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna - Uppföljning

Alla med lindrig intellektuell funktionsnedsättning bör ha en medicinsk uppföljning hos ansvarig läkare med god kunskap om funktionsnedsättningen och den enskilde patienten. Kontinuitet är viktig.

Rutinmässigt årsbesök bör inkludera:

  • Allmän hälsokontroll, genomgång av somatiska och psykiatriska besvär
  • Läkemedelsgenomgång, ställningstagande till fortsatt behov
  • Anpassade råd om friskvård; kost, motion, sömn och egenvård med stöd av anhöriga/personal och eventuella hjälpmedel
  • Intyg vid behov
  • Hjälp med samordning av stödinsatser vid behov
  • Information och stöd till berörda minderåriga vid behov
  • Kontakt med andra specialister vid behov
Publicerad: 2011/10/17 Senast uppdaterad: 2019/11/28