Lindrig intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna - Sjukskrivning

Patientens kognitiva nivå, adaptiva färdigheter, eventuell samsjuklighet och möjligheter till anpassning av arbetsuppgifter och -tempo är avgörande för om behov av sjukskrivning finns. I många fall kan patienter med lindrig intellektuell funktionsnedsättning bedömas ha permanent nedsatt arbetsförmåga till följd av sin funktionsnedsättning. På Försäkringskassans webbplats finns blanketter för sjukvården.

Publicerad: 2011/10/17 Senast uppdaterad: 2019/11/28