Lindrig intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna - Riskbedömning

Suicidrisk

Lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan i sig innebära höjd suicidrisk, framförallt om personen också har psykiatrisk sjukdom såsom depression. Risken är ytterligare förhöjd i kombination med autism och/eller adhd.

Våldsrisk

Intellektuell funktionsnedsättning innebär en liten ökad risk för våldsamma beteenden. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har en ökad risk att bli utsatta för våld, inte minst sexuellt våld.

Publicerad: 2011/10/17 Senast uppdaterad: 2019/11/28