Lindrig intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna - Orsaksfaktorer

Orsaken till lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan ofta spåras till någon av följande faktorer:

Genetisk avvikelse: Exempelvis könskromosomrubbningar, Fragil X-syndrom, 22q11-deletionssyndrom, Downs syndrom, neurokutana syndrom såsom tuberös skleros och neurofibromatos.

Andra prenatala orsaker: Missbildningar i hjärnan, neurometabola och neuromuskulära sjukdomar, näringsbrist, exponering för alkohol, droger, vissa läkemedel under graviditet, prenatala infektioner.

Perinatala händelser: Hypoxisk/ischemisk encefalopati, encefalit, cerebral blödning.

Postnatala händelser: Förvärvad hjärnskada på grund av encefalit, hjärnblödning eller yttre trauma under utvecklingsperioden.

Konstitutionellt: Liknande svårigheter hos någon annan i familjen utan känd genetisk avvikelse.

Publicerad: 2011/10/17 Senast uppdaterad: 2019/11/28