Lindrig intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna - Om dokumentet

Författare: Ylva Ginsberg, överläkare, specialist i psykiatri Neuropsykiatriska teamet, PRIMA barn- och vuxenpsykiatri; Christoffer Rahm, ST läkare Psykiatri Sydväst, 2011.

Granskat av: Sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm och Annika Brar, PRIMA vuxenpsykiatri Lidingö 2011

Uppdatering 2019: Tatja Hirvikoski, Annika Brar, Eva Flygare Wallén, och Agneta SiegmeyerPublicerad: 2011/10/17 Senast uppdaterad: 2019/11/28