Lindrig intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna - Komplikationer

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har en ökad dödlighet i olycksfall och förgiftningar. De utsätts oftare än andra för misshandel och övergrepp. Se avsnitt om samsjuklighet, utredning och insatser.

Publicerad: 2011/10/17 Senast uppdaterad: 2019/11/28