Lindrig intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna - Differentialdiagnos

Differentialdiagnoser att beakta är:

  • Svag teoretisk begåvning - IK över 70-75 men under 86
  • Medelsvår eller svårare form av intellektuell funktionsnedsättning - IK under 50
  • Specifika inlärningssvårigheter, såsom dyslexi, dyskalkuli, svåra språkstörningar
  • Adhd
  • Autism
  • Nytillkomna kognitiva svårigheter på grund av psykisk sjukdom (till exempel psykos, depression, beroendesjukdom), förvärvad hjärnskada, demens eller annan somatisk sjukdom
  • Biverkningar till läkemedel
Publicerad: 2011/10/17 Senast uppdaterad: 2019/11/28