Läkemedelsberoende - Uppföljning

Behandling följs upp efter 5-7 månader från behandlingsstart (avslutad basutredning), samt årsvis vid längre behandlingar, med EQ-5D och CGI-S. Dessutom görs syndromspecifik uppföljning enligt nedan.

  • Vårdplanen följs upp och utvärderas
  • Finns kvarstående symtomatologi? Till exempel ångest eller depression som kvarstår
  • Föreligger behov av ytterligare utredning till exempel neuropsykiatrisk?
  • Fortsatt samverkan i vårdkedjan rekommenderas
Publicerad: 2013/09/02 Senast uppdaterad: 2015/12/01