Läkemedelsberoende - Samsjuklighet

Vid samsjuklighet bör behandlingarna för de olika tillstånden ske samtidigt och samordnat.

Vanligt vid läkemedelsberoende:

Publicerad: 2013/09/02 Senast uppdaterad: 2015/12/01