Läkemedelsberoende - Riskfaktorer

Riskfaktorer för utvecklande av läkemedelsberoende

Vid beroendeutveckling spelar flera faktorer in: individen, substansens specifika egenskaper och individens miljö. (11)

Riskfaktorer för utvecklande av läkemedelsberoende

Riskfaktorer för skadligt bruk/beroende av beroendeframkallande läkemedel

  • Personlighetsstörning
  • Utsatta och komplicerade livssituationer
  • Kontinuerligt användande av beroendeframkallande läkemedel
  • Aktuell eller tidigare användning av beroendeframkallande läkemedel på icke godkänd indikation
  • Aktuellt eller tidigare skadligt bruk/beroende av alkohol eller illegal narkotika
Publicerad: 2013/09/02 Senast uppdaterad: 2015/12/01