Läkemedelsberoende - Om dokumentet

Författare:
Niklas Preger, specialistläkare i allmänmedicin och psykiatri, sektionschef och medicinskt ansvarig för högspecialiserad öppenvård, Beroendecentrum Stockholm

Reviderat:
Niklas Preger, specialistläkare i allmänmedicin och psykiatri, sektionschef och medicinskt ansvarig för högspecialiserad öppenvård, Beroendecentrum Stockholm, och Lars Blomström, specialistläkare i psykiatri Capio Maria, medicinskt ansvarig Capio Psykiatri Stockholm, chefläkare Capio Psykiatri

Granskat av: Britt Vikander, specialist i psykiatri med särskild inriktning på beroendesjukdomar, Johan Franck, verksamhetschef, professor, Beroendecentrum Stockholm, Lars Blomström, medicinsk chef, Capio psykiatri/Capio Maria samt Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2013/09/02 Senast uppdaterad: 2016/06/14