Läkemedelsberoende - Epidemiologi

Läkemedelsberoende är ett dolt problem. Det finns inte några exakta prevalensdata avseende missbruk respektive beroende av lugnande medel, sömnmedel eller analgetika. Drygt 1 procent eller 65 000 i åldrarna 16-64 år angav problem som skulle kunna kopplas till missbruk eller skadligt bruk av beroendeskapande läkemedel [15]. Det skrivs ut fler recept till kvinnor och konsumtionen hos kvinnor är cirka dubbelt så stor som hos männen. Störst förskrivning av bensodiazepiner sker till kvinnor över 64 år [4]. Förskrivningen av zopiklon och zolpidem ökar till unga. Kvinnor förskrivs mer smärtstillande läkemedel än män. Bakgrunden till detta är bland annat att kroniska smärttillstånd är vanligare hos kvinnor.

Det finns en geografisk spridning i Sverige av bruket av sedativa och analgetika. I Missbruksutredningen framgår till exempel att uthämtningen från apotek av sedativa/hypnotika var störst i Kronobergs län år 2009 (baserat på Socialstyrelsens läkemedelsregister).

Statistik från Region Stockholm visar att majoriteten av diagnoser för skadligt bruk och beroende sätts inom den specialiserade beroendevården [15]. Patienter som behandlas inom allmänpsykiatrin får sällan beroendediagnos även om de behandlas för detta tillstånd också [14].

Utöver iatrogent läkemedelsberoende ökar narkotikaberoende samt förvärv av narkotikaklassade läkemedel som sker utomlands, via internet eller på annat sätt.

Publicerad: 2013/09/02 Senast uppdaterad: 2015/12/01