Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Laboratorieanalyser av substanser vid beroendetillstånd - Om dokumentet

Författare: Annica Bergendal, Specialistläkare, Enheten för medicinsk bedömning, Farmakologiska laboratoriet, Karolinska Universitetslaboratoriet Karolinska Universitetssjukhuset. Uppdaterat av Thomas Bradley, överläkare, Funktionsområde Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset

Granskat av: Ylva Böttiger, överläkare, docent, enhetschef Läkemedels- och Dopinginformation, Avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Johan Franck, verksamhetschef, professor, Beroendecentrum Stockholm, Stockholm-Gotlands medicinska råd och sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Publicerad: 2014/02/03 Senast uppdaterad: 2019/03/01