Regionala vårdprogram - Laboratorieanalyser av substanser vid beroendetillstånd

Drogtestning utnyttjar vanligtvis urin som prov. Andra provmaterial som kan utnyttjas för drogtestning är blod (serum/plasma), saliv (oral fluid) och utandningsluft (exhaled breath) (1,2).

Fördelen med urinprov är att erfarenheten är stor, metodiken långt utvecklad och kostnaden relativt låg. Nackdelen ligger i de problem som uppstår vid provtagningen och den osäkerhet som finns kring provets giltighet, eftersom fusk kan förekomma.

Relaterade länkar

Publicerad: 2014/02/03 Senast uppdaterad: 2019/03/01