Infektionssjukdomar och beroende - Om dokumentet

Författare: Christer Lidman, överläkare, docent, Karolinska Institutet; Martin Kåberg, överläkare psykiatri/beroende, specialistläkare infektion, Sprututbytet, Capio Maria; Lillebil Nordén, med. dr, beteendevetare, Beroendecentrum Stockholm; Erika Spångberg, leg. sjuksköterska, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Granskat av: Johan Franck, verksamhetschef, professor, Beroendecentrum Stockholm, Stockholm-Gotlands medicinska råd och sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2014/02/03 Senast uppdaterad: 2018/07/02