Infektionssjukdomar och beroende - Motivationsinterventioner

Motivationsintervention för patient som utsätter sig och andra för risk för
smittsamma infektioner

Motiverande samtal (MI) används i denna situation som en systematisk strategi för att uppnå förändring av patientens motivation till att förändra eller förebygga riskbeteenden. Förändring uppnås inte primärt genom att vägleda och utbilda patienten, utan genom att, steg för steg, med sedvanliga motiverande strategier mobilisera patientens egna förändringsresurser.

Syftet är att öka patientens motivation till, och beredskap att, förändra sina riskbeteenden. Grundantagandet är att ansvar och förmåga till förändring ligger hos patienten.

Behandlarens uppgift är att skapa förutsättningar som ökar patientens egen motivation till förändring och att bistå patienten att mobilisera egna resurser för att initiera, genomföra och bibehålla beteendeförändring.

 • Låt patienten lyfta fram det som är positivt och negativt med det patienten gör idag.
 • Hur skulle patienten kunna göra för att minska det negativa?
 • På en skala 1-10 hur tror sig patienten klara av förändringen?
 • Vad skulle behövas för att få till förändringen?
 • Fråga om patienten vill veta mer om smittsamma infektioner.
 • Summera samtalet och boka eventuellt in ett nytt samtal.

Motivationsintervention för patient som inte vill utredas för smittsamma infektioner

Motiverande samtal används i denna situation som en systematisk strategi för påverka patientens motivation till provtagning. Förändring uppnås inte primärt genom att vägleda och utbilda patienten, utan genom att, steg för steg, med sedvanliga motiverande strategier mobilisera patientens egna förändringsresurser.

Grundantagandet är att ansvar och förmåga till förändring ligger hos patienten. Behandlarens uppgift är att skapa förutsättningar som ökar patientens egen motivation till förändring och att bistå patienten att mobilisera egna resurser för att skapa och bibehålla sin motivation för provtagning.

 • Låt patienten lyfta fram det som är positivt och negativt med att inte veta sin smittstatus
 • Låt patienten fundera på vad ett positivt och ett negativt provsvar skulle innebära
 • Fråga hur patienten på en skala 1-10 ser på provtagning
 • Vad skulle behövas för att patienten ska testa sig?
 • Fråga om patienten vill veta mer om smittsamma infektioner
 • Summera samtalet och boka eventuellt in ett nytt samtal
Publicerad: 2014/02/03 Senast uppdaterad: 2018/07/02