Hepatit C, handläggning inom psykiatri och beroendevård - Uppföljning

Följsamhet under behandling kontrolleras av sköterska på behandlande enhet. Om patienten inte tagit behandling enligt ordination, kan det finnas behov av nytt prov för HCV-RNA under behandlingsperioden.

Uppföljningsprov (HCV-RNA) tas 12 v efter sista läkemedelsdos av sköterska på enheten. På remiss skall ansvarig infektionsläkare uppges (eller annat enligt överenskommelse) så att svaret går automatiskt till denna.

Publicerad: 2021/06/24 Senast uppdaterad: