Hepatit C, handläggning inom psykiatri och beroendevård - Provtagning

Ej tidigare känd hepatit C-status: ta anti-HCV, om reflextestning (automatiskt HCV-RNA vid pos anti-HCV) saknas vid laboratoriet så tas även ett rör som fryses för HCV-RNA inkl. genotyp om behov uppstår.

Publicerad: 2021/06/24 Senast uppdaterad: