Hepatit C, handläggning inom psykiatri och beroendevård - Om dokumentet

Dokumentet är framtaget av NAG (nationell arbetsgrupp) hepatit B och C på uppdrag av NPO (nationellt programområde) infektionssjukdomar.

Publicerad: 2021/06/24 Senast uppdaterad: