Hepatit C, handläggning inom psykiatri och beroendevård - Hepatit C behandling på psykiatrisk enhet/beroendeenhet

 

För patienter med pågående behandling/vård inom psykiatrin (inkl beroendevård) kan hepatit C behandling med fördel genomföras på psykiatrisk enhet i samråd med infektionsklinik. Psykiater/beroendeläkare samråder med infektionsläkare om vilken läkemedelsbehandling som skall ordineras. SSK på behandlande enhet kommer överens med patient hur delning av läkemedel skall ske för bästa möjliga följsamhet.

Patienter med levercirros bör dock rekommenderas behandling vid infektionsklinik.

Patienten registreras i InfCare Hepatit enligt lokala överenskommelser.

Publicerad: 2021/06/24 Senast uppdaterad: