Hepatit C, handläggning inom psykiatri och beroendevård - Handläggning vid positivt HCV-RNA-PCR

Informera patienten (muntlig och skriftlig information) enligt Smittskyddslagen. Om smittspårning är möjlig påbörjas denna omedelbart. Behandlande läkare gör smittskyddsanmälan.

Positivt HCV-RNA à kontakta infektionskliniken för bedömning och behandling enligt lokala riktlinjer. Provtagning inför konsultation av infektionsläkare kan utföras av sjuksköterska på psykiatrisk klinik/beroendeenheten.

Bedömning av leverskada ska göras i samråd med infektionsläkare, utifrån lab-prover, ålder och tid som patienten injicerat droger avgörs om elastografi behöver utföras.

Publicerad: 2021/06/24 Senast uppdaterad: