Hepatit C, handläggning inom psykiatri och beroendevård - Handläggning negativt HCV-RNA-PCR

Vid negativt HCV-RNA 12 veckor efter behandlingsavslut bedöms infektionen som utläkt. Viktigt att patienten informeras om att man inte blir immun mot hepatit C och att smitta kan ske igen om man utsätter sig för smittrisk. Journalhandlingar uppdateras. Fortsatt HCV-provtagning enligt ovan om pågående riskbeteende.

Tabell. Vilka bör testas för HCV-infektion

Personer som finns med på listan bör erbjudas HCV-provtagning även om personen sökt av en helt annan orsak.

 • Personer som någon gång injicerat droger eller dopingpreparat *
 • Personer som söker vård med alkohol eller substansrelaterad problematik (inklusive intoxikationer).
 • Personer som piercat/tatuerat sig under icke sterila förhållanden *
 • Migranter från länder där HCV-infektion är vanligt Länk till annan webbplats. (se bilaga [ASD1] x)*
 • Män som har sex med män, med högriskbeteende för sexuell smitta * ¶
 • Personer som är eller har varit intagna inom Kriminalvården *
 • Personer som säljer sex mot ersättning *
 • Personer med förhöjda transaminaser (ASAT, ALAT) samt personer med gulsot, leverfibros/cirros, levercancer
 • Person som har fått blodprodukter före 1992 i Sverige och övriga Västeuropa, Nordamerika, Japan, Nya Zeeland, Australien. För övriga länder, alla som fått blodprodukter oavsett tidpunkt.
 • Sexpartners till personer med HCV-infektion
 • Barn till mödrar med HCV-infektion
 • Mödrar till barn med HCV-infektion
 • Personer med HBV-infektion eller hiv
 • Personer som önskar testa sig, utan angiven orsak

* = Dessa personer bör samtidigt erbjudas provtagning för hiv och hepatit B

= Med högriskbeteende menas t ex mottagare av analsex utan kondom eller fisting, gruppsex, och kemsex.

Publicerad: 2021/06/24 Senast uppdaterad: