Graviditet i samband med beroende - Om dokumentet

Författare: Åsa Magnusson, specialistläkare i psykiatri, överläkare, Beroendecentrum Stockholm, med. dr, Karolinska Universitetssjukhuset. Ann-Britt Hjelm, chefsbarnmorska, Rosenlunds mödravårdsteam, Beroendecentrum Stockholm. Catharina Carlén leg. barnmorska, Mama Mia Söder AB. Karin Lundgren, leg. sjuksköterska, Capio Psykiatri. Maria Ihsan Sarman, överläkare, Rosenlunds mödravårdsteam, Beroendecentrum Stockholm, Neonatalvårssektionen Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Uppdatering: Karin Lavesson, sjuksköterska psykiatri, barnmorska, Prima Maria öppenvård.

Granskat av: Johan Franck, verksamhetschef, professor, Beroendecentrum Stockholm, Stockholm-Gotlands medicinska råd och sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2014/02/14 Senast uppdaterad: 2019/04/15