Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Graviditet i samband med beroende - Juridik

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM Länk till annan webbplats.) under graviditet

Idag finns inget lagligt skydd för det ofödda barnet som inte är en juridisk person. Det går inte att med tvång förhindra att det väntade barnet exponeras för alkohol och/eller droger under fosterstadiet. Istället har man hävdat att LVM kan tolkas så att om den blivande modern inte medverkar till vård, måste det bero på substansbruket och då så allvarligt att hon "är i trängande behov av vård för att komma ifrån detta”.

Socialtjänstens bedömningar kring när man skall utreda en ansökan om LVM varierar mellan olika kommuner. Praxis varierar också i tolkningen av lagen. Ibland tolkar förvaltningsrätterna lagen enligt motiveringen ovan, ibland inte (41). Trots detta bör sjukvården alltid göra LVM anmälan när kvinnan fortsätter med substansbruk under graviditeten. Det är viktigt med ett professionellt motivationsarbete såväl med kvinnan som med hennes närmaste omgivning.

Publicerad: 2014/02/14 Senast uppdaterad: 2019/04/15