Graviditet i samband med beroende - Epidemiologi

Kvinnor som använder narkotika regelbundet (minst 2 gånger i veckan) rapporterar oftare psykisk ohälsa och problem i nära relationer. Narkotikaerfarenhet den senaste månaden är vanligare bland arbetslösa personer, personer med ekonomiska problem, bland bostadslösa, bland personer med psykisk ohälsa och svaga sociala nätverk (10).

Vad gäller skadligt bruk av droger under graviditet finns inga säkra svenska siffror på förekomst. För skadligt bruk av droger bland kvinnor i fertil ålder finns prevalenssiffror baserade på enkätundersökningar från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN Länk till annan webbplats.) och Folkhälsoinstitutet (FHI Länk till annan webbplats.). Enligt FHI:s undersökning från 2008, med en svarsfrekvens på cirka 52 procent, hade 12 procent av kvinnorna mellan 15-64 år använt narkotika någon gång i livet.1 procent av kvinnorna hade använt narkotika senaste månaden, varav 0,7 procent av kvinnorna mellan 15 -24 år, 1,8 procent av kvinnorna mellan 25-34 år och 0,2 procent av kvinnorna mellan 35-44 år.

Cannabis är den vanligast angivna drogen. Enligt CAN Länk till annan webbplats.:s drogvaneundersökning från 2017 har 6 procent av kvinnorna mellan 16 och 29 år använt cannabis det senaste året (10,12).

Till detta kommer skadligt bruk av narkotikaklassade läkemedel som ej skrivits ut av läkare som mellan 0,3-0,8 procent av kvinnor mellan 15 och 44 år rapporterade att de använt senaste månaden. Internationellt har flera studier publicerats som visar på ett ökat användande av icke förskrivna narkotiklassade läkemedel, i Sverige finns inga sådana studier gjorda.

När det gäller en uppskattning av det tunga missbruket, uppskattas antalet individer till knappt 30 000, varav cirka ¼ är kvinnor och de flesta av dessa är i fertil ålder. Amfetamin är då den dominerande drogen, men blandberoende är mycket vanligt (12).

Publicerad: 2014/02/14 Senast uppdaterad: 2019/04/15